Skip to main content

Behandling

Vores behandlinger

• Almindelig tandeftersyn og fyldningsterapi.
• Rodbehandlinger
• Kroner og broer. Vi får al protetik fremstillet hos et dansk dentallaboratorium.
• Kosmetisk tandpleje, plastfyldninger, porcelænsfacader og blegning.
• Parodontosebehandling i samarbejde med vores tandplejer.
• Kirurgisk parodontose behandling incl. Knogle regenerations behandling med
• Emdogain
• Tandtraumer
• Smertefri behandling
• Bidfunktionsbehandling (bidskinner)
• Proteser arbejde her på klinikken eller i samarbejde med kliniske tandteknikkere i byen.
• Implantatoperationer og fremstilling af enkelttands-såvel som større protetiske rekonstruktioner ovenpå disse. På klinikken anvendes de 2 førende implantatsystemer NobelBiocare og Straumann
• Henvisnings praksis for kirurgisk behandlinger:
– fjernelse af tandrødder og visdomstænder
– Rodresektioner og knogleopbygning
– Implantatbehandling
– OTP røntgen og CBCT scanning på indikation og forudgået af 2D røntgen. Der
gøres opmærksom på at stråledosis for vores anlæg er 23-78 µSv, hvilket svarer
til ca. 10 dages baggrundsstråling.

Vi tilbyder kosmetiskbehandling med Suresmile.

En diagnostisk forebyggende grundydelse indeholder:

Oprettelse af journal, det vil sige registrering af tænder og behandlede tandflader, herunder fyldninger, kroner, broer, proteser mm.

I journalen registreres også sygdomme , allergier, rygning og medicinforbrug, således at behandlingen kan foregå sikkert og under de rette forholdsregler.

Eftersyn af tænder tandkødet, slimhinder og bidfunktionen.

Ud fra eftersynet kan der tages stilling til om der er behandlingskrævende tilstande, og sammen med dig kan vi lægge en passende behandlingsplan.

Til aftalt tid!

Vi bestræber os meget på, at vores patienter kommer ind til den aftalte tid, og forventer derfor også, at du møder på klinikken, så du kan komme ind til tiden.

Hvis du skulle blive forhindret i at møde til den aftalte tid, ring da venligst så tidligt som muligt, så vi kan benytte tiden til en anden patient.

Hvis man som patient udebliver fra en gensidig aftalt tid, har vi ifølge sygesikringsoverenskomsten lov til at opkræve et gebyr af patienten.

Hvilke behandlingsmuligheder findes der?

Tandlægen fremlægger hvad der bør laves, og vi taler om hvilke behandlingsmuligheder, der findes. Herefter laver tandlægen et prisoverslag over behandlingerne. Der skal dog tages højde for, at der kan opstå komplikationer, som ikke kunne forudses, hvilket kan medføre en ændring i prisen, i så fald udarbejdes nyt prisoverslag.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ca.
hvert 3. år får taget forebyggende
røntgenoptagelser af tænderne, såkaldte bitewings.

Hvis der er gået flere år siden sidste tandlægebesøg eller røntgenoptagelser fra tidligere tandlæge er forældede, tager vi som regel bitewings ved første besøg i klinikken. Ved bitewings kan man i god tid opdage selv små cariesangreb i tænderne. Røntgenbilleder af tænderne er derfor en god ide og til stor hjælp.

De fleste danner tandsten i varierende grad. I så fald anbefaler vi en tandrensning. Det er vigtigt at få fjernet tandsten, da det samler bakterier.

Prisen for en førstegangsundersøgelse med røntgen og tandrensning:

Man skal regne med at en grundig undersøgelse incl. røntgen og tandrensning koster omkr. Kr. 1000,-

Vi kræver kontant betaling fra alle vore patienter. Den første undersøgelse afregnes umiddelbart efter besøget, og resten af behandlingen afregnes efter aftale, dog senest ved behandlingsafslut.

Som kontanthjælpsmodtager har man mulighed for at søge om tilskud til tandbehandling.

Kontakt kommunens ydelseskontor for yderligere information samt blanket §82A

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en tid, er du velkommen til at ringe til os.

Henvisningsblanketter!