Skip to main content

Information

Velkommen som ny patient hos
Tandlægehuset på Aastrupvej.

Første gang du kommer på vores klinik er det en god ide, at du møder i god tid, så vi kan få indlæst dine data og medicinforhold i vores system. Medbring dit sundhedskort og såfremt du er medlem af Danmark oplys
os venligst om hvilken gruppe, så vi kan indberette elektronisk for dig.

Betaling

Vi kræver altid kontant betaling fra alle vore patienter, og beløbet for den samlede behandling afregnes senest ved behandlingsafslut. Ved større og dyrere behandlinger ser vi os berettiget til at opkræve aconto indbetalinger.

Som kontanthjælpsmodtager har man mulighed for at søge om tilskud til tandbehandling. Vi er gerne behjælpelige med udformning af overslag hertil. Dog skal blanket § 82A indhentes fra kommunens ydelseskontor, inden man møder til undersøgelse på klinikken.

Betalingsform:
Vi tager Visa/Dankort og MobilePay.

Til aftalt tid!

Vi bestræber os meget på, at vores patienter kommer ind til den aftalte tid, og forventer derfor også, at du møder på klinikken, så du kan komme ind til tiden.

Hvis du skulle blive forhindret i at møde til den aftalte tid, ring da venligst så tidligt som muligt, så vi kan benytte tiden til en anden patient.

Hvis man som patient udebliver fra en gensidig aftalt tid, har vi ifølge sygesikringsoverenskomsten lov til at opkræve et gebyr af patienten.

Forkortelsen mTF

Forkortelsen mTF betyder, at din tandlæge er medlem af Tandlægeforeningen. Tandlægeforeningen er en interesse- og sundhedsorganisation for alle tandlæger uanset beskæftigelse. Foreningen varetager tandlægernes interesser og arbejder også for, at befolkningen i Danmark får en bedre tandsundhed.

At din tandlæge er medlem af Tandlægeforeningen indebærer, at tandlægen har adgang til efteruddannelse, fagligt fællesskab og rådgivning om fx klinikdrift, arbejdsmiljø, hygiejne og ordnede forhold for personalet.

Som medlem af Tandlægeforeningen skal man holde sin viden og kunnen opdateret. Det kan ske fx ved at gå på kurser eller ved at læse videnskabelige artikler i Tandlægebladet, som Tandlægeforeningen udgiver.

Åbningstider

Mandag  08.00 – 16.00
Tirsdag   08.00 – 16.00
Onsdag   08.00 – 16.00
Torsdag   08.00 – 17.00
Fredag    08.00 – 15.00

Telefontider

Mandag   7.45 – 10.00 & 14.00 – 15.30
Tirsdag.   7.45 – 10.00 & 14.00 – 15.30
Onsdag    7.45 – 10.00 & 14.00 – 15.30
Torsdag    7.45 – 10.00 & 14.00 – 15.30
Fredag     7.45 – 11.00

En diagnostisk forebyggende grundydelse
indeholder:

Oprettelse af journal, det vil sige registrering af dine tænder og behandlede tandflader, herunder fyldninger, kroner, broer, proteser mm.

I journalen registreres også sygdomme, allergier, rygning og medicinforbrug, således at behandlingen kan foregå sikkert og under de rette forholdsregler. Der foretages eftersyn af tænder,tandkødet, slimhinder og funktionen af dit bid.

Ud fra eftersynet tages der stilling til, om det er nødvendigt med supplerende røntgenoptagelser og / eller scanning, for at kunne lave en grundig diagnostik og lægge en passende behandlingsplan.

Ved behandlinger som overstiger kr. 2500,- tilbyder vi altid at udarbejde et skriftligt prisoverslag. Der skal dog tages højde for, at der kan opstå komplikationer, som ikke kunne forudses, hvilket kan medføre ændringer i prisen.

Som ny patient bedes du ved første undersøgelse medbringe kr. 1000,-. Dette beløb dækker, som regel, de udgifter der er forbundet med første besøg.

Beskyttelse af personfølsomme oplysninger:

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.