intheseat

Information

Velkommen som ny patient hos Tandlægehuset på Aastrupvej.

Første gang du kommer på vores klinik er det en god ide, at du møder i god tid, så vi kan få indlæst dine data og medicinforhold i vores system. Medbring dit sundhedskort og såfremt du er medlem af Danmark oplys os venligst om hvilken gruppe, så vi kan indberette elektronisk for dig.

Den første undersøgelse

En diagnostisk forebyggende grundydelse indeholder:

Oprettelse af journal, det vil sige registrering af dine tænder og behandlede tandflader, herunder fyldninger, kroner, broer, proteser mm.

I journalen registreres også sygdomme, allergier, rygning og medicinforbrug, således at behandlingen kan foregå sikkert og under de rette forholdsregler.
Der foretages eftersyn af tandkødet, slimhinder og funktionen af dit bid.

Ud fra eftersynet tages der stilling til, om det er nødvendigt med supplerende røntgenoptagelser og / eller scanning, for at kunne lave en grundig diagnostik og lægge en passende behandlingsplan.

Ved behandlinger som overstiger kr. 2500,- tilbyder vi altid at udarbejde et skriftligt prisoverslag. Der skal dog tages højde for, at der kan opstå komplikationer, som ikke kunne forudses, hvilket kan medføre ændringer i prisen.

Som ny patient bedes du ved første undersøgelse medbringe kr. 1000,-. Dette beløb dækker, som regel, de udgifter der er forbundet med første besøg.

Betaling

Betaling

Vi kræver altid kontant betaling fra alle vore patienter, og beløbet for den samlede behandling afregnes senest ved behandlingsafslut. Ved større og dyrere behandlinger ser vi os berettiget til at opkræve aconto indbetalinger.

Som kontanthjælpsmodtager har man mulighed for at søge om tilskud til tandbehandling. Vi er gerne behjælpelige med udformning af overslag hertil. Dog skal blanket § 82A indhentes fra kommunens ydelseskontor, inden man møder til undersøgelse på klinikken.

Betalingsform:

Vi tager Visa/Dankort.

Fremmøde på klinikken

Til aftalt tid!

Vi bestræber os meget på, at vores patienter kommer ind til den aftalte tid, og forventer derfor også, at du møder på klinikken, så du kan komme ind til tiden.

Hvis du skulle blive forhindret i at møde til den aftalte tid, ring da venligst så tidligt som muligt, så vi kan benytte tiden til en anden patient.

Hvis man som patient udebliver fra en gensidig aftalt tid, har vi ifølge sygesikringsoverenskomsten lov til at opkræve et gebyr af patienten.

mTF

Forkortelsen mTF

Forkortelsen mTF betyder, at din tandlæge er medlem af Tandlægeforeningen. Tandlægeforeningen er en interesse- og sundhedsorganisation for alle tandlæger uanset beskæftigelse. Foreningen varetager tandlægernes interesser og arbejder også for, at befolkningen i Danmark får en bedre tandsundhed.

At din tandlæge er medlem af Tandlægeforeningen indebærer, at tandlægen har adgang til efteruddannelse, fagligt fællesskab og rådgivning om fx klinikdrift, arbejdsmiljø, hygiejne og ordnede forhold for personalet.

Som medlem af Tandlægeforeningen skal man holde sin viden og kunnen opdateret. Det kan ske fx ved at gå på kurser eller ved at læse videnskabelige artikler i Tandlægebladet, som Tandlægeforeningen udgiver.

Åbningstider

Mandag 08.00 – 16.00
Tirsdag 08.00- 16.00
Onsdag 08.00- 16.00
Torsdag 08.00- 17.00
Fredag 08.00 – 16.00

Telefontid dagligt mellem 7.45 og 15.30