2664

Priser med tilskud

Klik her for at hente en prisliste fra Dansk Tandlægeforening

Du får tilskud fra sygesikringen til:

  • undersøgelse
  • tandrensning
  • diagnostisk og forebyggende grundydelse
  • individuel forebyggende behandling
  • kontrol efter forebyggelse
  • tandfyldning
  • rodbehandling
  • tandudtrækning
  • visse operative indgreb
  • undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse

 

Alle unge under 18 år kan få gratis kommunal tandpleje. Unge mellem 16 og 18 år kan frit vælge mellem behandling hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge.

Vi har valgt udelukkende at benytte danske leverandører på teknik, idet vi ikke mener kvaliteten på eksempelvis kroner fra Kina lever op til vores kvalitetskrav – hverken på kort eller lang sigt.

Samtidig ønsker vi eksempelvis heller ikke at gå på kompromis med vores ekstremt høje hygiejnekrav, selvom det ville kunne minimere de behandlingsrelaterede omkostninger.

Vi har også en klar holdning til begreberne “Ugens tilbud”, “gratis undersøgelser” etc. Vores ydelser/behandlinger relaterer sig direkte til et omkostningsniveau. Skulle vi give nogle patienter gratis ydelser, ville det blot skulle betales af klinikkens øvrige patienter – det mener vi ikke er rimeligt.

Vi prioriterer korrekte løsninger og kvalitet langt højere end billig pris.

Frie ydelser

De nævnte yderlser er incl. pris på eventuel teknik, excl. priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.

prisliste